Blogi

Keskustassa rakennetaan nopeasti, näkymättömästi ja äänettömästi

8.4.2020

Rakentaminen keskustassa poikkeaa oleellisesti rakentamisesta harvaan asutuilla alueilla. Kun asukastiheys nousee, lisääntyvät myös rakentamisen haasteet samassa suhteessa. Kun rajataan ajatus kaupunkien keskustojen liikehuoneistoihin, muodostuu vielä eri tavalla haastava ympäristö, jossa huomioitavien tekijöiden määrä nousee entisestään.

Kaupallista tyhjäkäyntiä tulee välttää

Liiketilojen saneeraamisessa ja rakentamisessa on erityisen tärkeää, ettei liiketoimintaan tule katkoksia, tai että niitä tulisi mahdollisimman vähän. Keskustan vuokrataso hipoo pilviä ja tyhjäkäynti on kallista. Usein myös kohteena olevan liikehuoneiston naapurissa tai kerroksissa harjoitetaan liiketoimintaa. Naapurimyymälän toiminta ei saa häiriytyä rakentamisesta. Yhtälö voi olla haastava. Jos vedetään esimerkiksi viemäriputkia alakerrassa toimivan myymälän katossa, vaatii sen tekeminen ketään häiritsemättä monesti erikoisia ratkaisuja ja luovaa ajattelua. Myös mahdollisten vahinkojen seuraukset voivat kertautua. Esimerkiksi putken rikkoutuminen elektroniikkaliikkeen yläpuolella voi johtaa taloudelliseen katastrofiin.

Keskustan ahtaus tuo logistisia ongelmia

Kun puhutaan kaupungin keskustassa rakentamisesta, on logistiikka täysin oma taiteenlajinsa. Parkkipaikkoja ei välttämättä ole ollenkaan, tai ne saattavat olla hyvin kaukana. Suurten ajoneuvojen mahtuminen työmaalle, tai sen läheisyyteen on epätodennäköistä. Myös jätehuolto ja roskalavojen sijoittaminen on hankalaa. Tavaroiden siirrot joudutaan monesti tekemään ahtailla hisseillä. Tavaroita saatetaan myös joutua siirtämään portaita pitkin ahtaissa tiloissa.

Työmaan ympärillä on koko ajan ihmisiä, joiden turvallisuudesta täytyy pitää huolta. Ympäristö tuo työhön erilaista dynamiikkaa. Urakoitsijalla täytyy olla kykyä sopeutua muutoksiin ja hyväksyä olosuhteiden epätäydellisyys. Onnistuminen vaatii kärsivällisyyttä, joustavuutta ja asiakaspalveluhenkisyyttä.

Kauppakeskus on oma maailmansa

Kauppakeskukset ovat isoja ja monimutkaisia komplekseja. Isossa kauppakeskuksessa menee helposti kuukausia, ennen kun siellä oppii kunnolla edes liikkumaan. Talotekniikkaa on paljon ja se on monimutkaista. Toiminnassa pitää huomioida perusasioina mm. paloalueiden rajat, poistumistiemääräykset ja savunpoisto. Talotekniikan määrä ja kirjo tulee usein yllätyksenä uudelle toimijalle. Haastava ympäristö ja monimukaiset järjestelmät vaativat opettelua, tottuminen ympäristöön vie aikaa.

Projektin toteuttaminen kauppakeskuksessa

Kauppakeskuksissa on huomioitava vuokralaisten tarpeet, kauppakeskuksen sekä sen asiakkaiden tarpeet ja pystyttävä huomioimaan myös urakoitsijan kohtaamat haasteet. Tavoitteena on aina saada aikaan laadukas lopputulos mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti toteutettuna. Tässä onnistuminen vaatii osaamista ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia. Hankkeen menestyksekäs läpivieminen kauppakeskuksessa vaatii kokemusta, yhteistyökykyä ja luotettavien kumppanien verkoston. Urakoitsijalla tulee olla kykyä toteuttaa hankkeet asiakas ja palvelu edellä. Koko projektiryhmän on hallittava kovien vaatimusten toteuttaminen pehmeästi.

Haastavat puitteet näkyvät myös hinnoissa

Poikkeavat työaikataulut ja ympäristön tuomat haasteet heijastuvat väistämättä myös rakentamisen hintaan. Ei ole mitenkään tavatonta, että Helsingin ydinkeskustan kohteessa muutostyön neliöhinta lähentelee uudisrakennuksen neliöhintaa muualla päin Suomea. Kun puhutaan liiketilojen rakentamisesta, aika on usein yhtä tärkeä tekijä, kuin rakentamisesta koituvat kustannukset. Kassavirtojen menetysten ja rakentamiskustannusten välisen suhteen säätäminen mahdollisimman kokonaisedulliseksi vaatii suunnittelua ja ammattitaitoa sekä toteutusvaiheessa parhaat tarjolla olevat resurssit.

Keskustaympäristössä rakentaminen vaatii venymistä kaikilta osapuolilta

Liikehuoneistoissa ja kauppakeskuksissa rakentaessa tulee kaikkien osapuolten oppia sietämään epämukavuutta. Kun työtä joudutaan tekemään pätkissä ja kellonaikoihin katsomatta, saattavat helpotkin asiat saada yllättäviä käänteitä. Onnistuminen rakentuu yhteistyön, joustavuuden, kommunikaation ja huolellisen suunnittelemisen avulla. Reagoiminen työmaan aikana täytyy olla todella nopeaa. Muutoksiin ja poikkeamiin pitää pystyä vastaamaan nopeasti ja riskeihin osata varautua. Kokemus auttaa väistämään sudenkuoppia.

Yritysmaailma siirtää toimintojaan keskustoihin ja kauppakeskittymiin yhä kiihtyvällä tahdilla. Voisikin sanoa, että kaupallisessa maailmassa vain muutos on pysyvää. Muutoksessa taas tarvitaan hyviä kumppaneita, jotka osaavat teknisen toteutuksen, mutta osaavat ymmärtää ja kunnioittaa myös asiakkaidensa toiminnan lainalaisuuksia.

Respect Project Oy on toteuttanut useita vaativia rakennushankkeita Helsingin vilkkaimmilla kauppapaikoilla. Tarjoamme rakennuttajille luottopakin myös kaikkein vaikeimpiin toteutuksiin.