Blogi

Mitä vastuullisuus tarkoittaa Respect Projectille?

27.5.2021

Mitä vastuullisuus tarkoittaa sinun yrityksesi tai työpaikkasi toiminnan osalta? Esitimme saman kysymyksen itsellemme ja pysähdyimme miettimään asiaa. Pohdinta saikin mielenkiintoisia piirteitä, joista kerron tarkemmin kirjoituksen loppupuolella. Alkuun kuitenkin lyhyt pohjustus aiheeseen.

P niin kuin vastuu

Yritysvastuu mielletään käsitteenä hyvin eri tavoilla. Jonkun mielestä vastuullisuus on jätteiden lajittelua, toisen mielestä vastuullisuus taas on työturvallisuudesta huolehtimista tai lakien mukaan toimimista. Totta kaikki, mutta yritysvastuu on kuitenkin laaja kokonaisuus ja se voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu ja taloudellinen vastuu.
Näiden osa-alueiden jaottelusta puhuttaessa kuulee käytettävän myös ”kolmen P:n mallia”: People, Planet, Profit.

People – Sosiaalinen vastuu : työntekijöiden oikeuksista ja hyvinvoinnista huolehtimista, ihmisoikeuksista huolehtimista, sosiaalista tasavertaisuutta sekä toiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia mm. koulutukseen ja terveyteen.

Planet – Ympäristövastuu: kestävää resurssien käyttöä, ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä, ilmastomuutoksen lieventämistä ja siihen sopeutumista sekä ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Profit – Taloudellinen vastuu: taloudellisesti tehokasta ja kannattavaa toimintaa, hyvää hallintatapaa, osakkaiden tuotto-odotuksiin vastaamista sekä verojen maksamista à taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan.

Ympäristövastuu helposti ”vain unohtuu”

Kaksi ensimmäistä on helpompi mieltää vastuullisuusteemoiksi. Puhuttaessa yritysvastuusta ei taloudellista vastuuta voi sivuuttaa, vaan enemmänkin sen pitäisi olla kaiken keskiössä. Vastuullisesti hoidettu yrityksen talous luo työpaikkoja, kerryttää verotuloja ja pitää sitä kautta yhteiskunnan pyörimässä. Toisin päin käännettynä, vastuuttomasti hoidettu talous lopulta kaataa yrityksen, eikä se enää kykene kantamaan muitakaan vastuitaan.

Mitä tämä sitten tarkoittaa meidän toimintamme kannalta?
Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kantaminen meillä on mielestäni ollut aina melko hyvällä mallilla. Toki näidenkin osalta parannettavaa aina löytyy, eikä nykytilanteeseen voi tuudittautua. Asiat vaativat jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä.

Isoimman puutteen havaitsimme omassa ympäristövastuussamme. Ei niinkään, että olisimme hoitaneet asiaa jotenkin poikkeuksellisen huonosti. Koimme kuitenkin merkittäväksi puutteeksi sen, ettei meillä ollut varsinaista ympäristöasioihin liittyvää strategiaa, tai muutakaan kirjattua suunnitelmaa siitä, miten ympäristöasiat tulisi toiminnassamme huomioida. Näin ollen meillä ei myöskään voinut olla tarkkaa tietoa siitä, miten toimintamme ympäristöön vaikuttaa.

Muutos tulee koskettamaan meitä kaikkia

Ympäristö- ja ilmastoteemat ovat mielipiteitä jakavia ja välillä myös voimakkaita tunteita herättäviä asioita. Fakta kuitenkin on, että oli niistä mitä mieltä tahansa, niin tavalla tai toisella ilmaston lämpeneminen tulee koskettamaan meistä ihan jokaista. Enkä tarkoita tällä nyt pelkkiä ilmastossa tapahtuvia muutoksia, vaan kaikkea aiheen ympärille kietoutuvaa: asenteiden ja lainsäädännön muutoksista aiheutuvia tarpeita totuttujen toimintatapojemme muuttamiseen.

Yritystoiminnan vinkkelistä voi pohtia, onko järkevää odottaa ja toimia vasta sitten kun on pakko, vai kannattaako alkaa ajoissa miettimään muutosten vaikutusta oman yrityksen toimintaan? Me mietimme ja tulimme siihen tulokseen, että korjausrakentajana toimintamme on jo sinällään eräänlainen ilmastoteko. Vanhoja rakennuksia korjaamalla rakennusten elinkaari pitenee, eikä niitä tarvitse purkaa rakentaaksemme sitten uusia tilalle. Emme kuitenkaan osanneet arvioida oman toimintamme todellisia ympäristövaikutuksia tai sitä, miten voisimme omilla valinnoillamme niihin vaikuttaa. Asia päätettiin selvittää, ja kuten meillä on tapana, rattaat laitettiin pyörimään aika vauhdilla.

Hiilijalanjäljen laskeminen johti toimenpiteisiin

Ensimmäiseksi päätimme selvittää yrityksemme hiilijalanjäljen ja etsimme tätä varten avuksemme parhaan mahdollisen kumppanin. Kumppaniksemme valikoitui Green Carbon Finland Oy, joka vakuutti meidät asiantuntemuksellaan ja herätti luottamusta kehittämällään hiilinielumallilla. Se täyttää ensimmäisenä kotimaisena vaihtoehtona ISO14064-2 standardin vaatimukset.

Nyt olemme päässeet siihen pisteeseen, että yrityksemme hiilijalanjälki on laskettu. Tietääksemme vain muutamat rakennusalan yritykset maailmassa ovat tämän aiemmin tehneet.  Tähän ei kuitenkaan ole tarkoitus tyytyä, vaan ryhdyimme laskennan tulosten pohjalta välittömiin toimenpiteisiin.

Tulemme ensi viikolla julkaisemaan hiiliraportimme ja samalla kerromme toimenpiteistä, joihin olemme ryhtyneet raportin valossa jo nyt. Kerromme myös siitä, mitä aiomme tulevaisuudessa tehdä, jotta toimintamme olisi myös ympäristön suhteen vastuullisempaa. Samalla tulemme esittämään haasteen kaikille suomalaisille rakennusalan yrityksille, miksei myös koko yrityskentälle yleisemmin. Pitäkäähän siis ensi viikolla päät ylhäällä. Seuraava uutisemme tulee olemaan poikkeuksellisen kova ja uskoisin, että se tulee herättämään keskustelua laajemminkin.