Blogi

Respect Project jälleen parasta AAA-ryhmää – tavoitteena kasvaa vastuullisena yrityksenä kokonaisvaltaisesti

9.6.2022

Respect Project on jälleen saanut Bisnoden AAA-luottoluokitusmerkinnän osoituksena luotettavasta ja kannattavasta liiketoiminnasta. AAA-luottoluokitus kategorisoi yritykset seitsemään eri luokkaan. Korkeimpien luottoluokkien vaatimuksena ovat keskimääräistä paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä toiminnan riittävä volyymi. Suomessa korkeimpaan AAA-luokkaan yltää vain muutama prosentti kaikista yrityksistä.

Ympäristövastuussa otettu suuria harppauksia

Respect Project on viimeisen vuoden aikana panostanut yritysvastuullisuuden osa-alueista erityisesti ympäristövastuuseen, sillä se oli aiemmin jäänyt yrityksessä perinteisen ESG-jaottelun (Environmental, Social, Governance) mukaisista yritysvastuun osa-alueista selvästi vähimmälle huomiolle. Viimeisten vuosien aikana tässä onkin otettu huomattava harppaus eteenpäin. Vuonna 2020 Respect Project lasketti toiminnastaan syntyvän rasituksen ympäristölle ja ylikompensoi vaikutukset Green Carbon Oy:n ISO-sertifioidun menetelmän avulla. Sen jälkeen on laadittu suunnitelmaa oman toiminnan negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi, ja isommassa kuvassa positiivisten vaikutusten maksimoimiseksi. Vuoden 2021 hiilijalanjäljen laskenta on pian valmistumassa ja se tarjoaakin tärkeää dataa yrityksen tarkemman tiekartan kehittämiseen.

Tasainen talouskasvu heijastuu myös kasvuun yritysvastuussa

Vaikka vastuu ympäristöä kohtaan on ollut Respect Projectissa tapetilla, ei muiden yritysvastuun osa-alueiden kehittämistä ole kuitenkaan unohdettu. Yritys kantaa taloudellista vastuuta omistajilleen sekä yhteiskunnalle toimimalla tuottoisasti ja luotettavasti sisäisesti, sidosryhmiään sekä tietenkin yhteiskuntaa kohtaan. Tästä osoituksena Respect Projectille on myönnetty Bisnode Oy:n ylläpitämän kansainvälisen luottoluokitusjärjestelmän korkein AAA-luokitus. Korkeimpaan luottoluokkaan yltää vuosittain vain muutama prosentti kaikista tavallista liiketoimintaa harjoittavista suomalaisyrityksistä.

Sen lisäksi, että Respect Projectin liikevaihto on vuosien saatossa ollut tasaisen jyrkässä kasvussa, on kasvu onnistuttu yhteiskunnallisesti haastavista ajoista huolimatta tekemään kannattavasti. Respect Projectin toimitusjohtaja Petja Pietiläisen mielestä onkin erityisen tärkeää, että yritys kasvaa ja toimii tuottavasti, jotta se voi levittää hyvinvointia myös ympärilleen: ”Näinä aikoina on erittäin tärkeää huolehtia yrityksen kannattavuudesta.”

Hyvinvoiva henkilökunta on meille tärkeä

Jotta taloudellisen hyvinvoinnin kasvu voidaan tehdä vastuullisesti myös sosiaalisesta näkökulmasta, tarkoittaa se henkilökunnan määrän jatkuvaan tarkastelua ja sen suhteuttamista kulloiseenkin työmäärään. Rakennusalalla yksittäinen voitettu kilpailutus voi tarkoittaa tarpeen räjähdysmäistä kasvua ja toisaalta ”tasaisempi” hetki markkinassa saattaa tietää tarpeen hetkellistä vähenemistä. Respect Project toimii yrityksenä kokonaisvaltaisen vastuullisesti ja yritys käyttää runsaasti resursseja henkilökunnan tarpeen jatkuvaan seuraamiseen ja heidän hyvinvointinsa ylläpitämiseen.

”Respect Projectin tärkein pääoma on siellä työskentelevät ihmiset. On siis luonnollista, että panostamme henkilökunnan jaksamiseen ja hyvinvointiin”

Tahtituotanto tuo tehoja myös vastuullisuuteen

Keskeiseksi osaksi yrityksen toimintaa valjastetun tahtituotannon tavoitteet tukevat hyvin myös yritysvastuullisia tavoitteita. Tahtituotannon tavoitteena on työmaiden virtaustehokkuuden kasvattaminen, jolloin toimintamallin hyödyt jyvittyvät taloudellisen hyvän lisäksi kaikille sidosryhmille ja yritysvastuun jokaiseen segmenttiin. Tavoitellun tehokkuuden lisäksi se nimittäin myös selkiyttää työmaiden aikatauluja ja parantaa niiden ennakoitavuutta, vähentäen hukkaa materiaalien ja logistiikan suhteen. Virtaustehokkaasti toimiessa pyritään asiakkaan kokeman arvon maksimointiin. Tahtituotanto on kehitysvaiheessaan vaatinut Respect Projectilta myös panostuksia, mutta uuden toimintatavan lanseeraaminen on kuitenkin onnistuttu tekemään taloudellisesti kestävällä tavalla.

”Tahtituotannosta on tullut meille normaali tapa toimia. Pyrimme soveltamaan tahtituotantoa eri työmaille niiltä osin kuin se on järkevää. Kehitystyö jatkuu tahtituotannon jalostamisessa edelleen.”

Arvokasta työtä, kaikille sidosryhmille

Erilaiset yhteiskunnalliset epävarmuudet ovat viime vuosina yleisesti nostaneet yritysten merkitystä toimia vastuullisena esimerkkinä muille yrityksille, mutta myös jokaiselle yksittäiselle yhteiskunnan jäsenelle. Yrityksen kasvaessa myös vastuu kasvaa, eikä vastuullisuustavoitteita voi jättää kasvun rattaissa huomioimatta. Respect Projectilla pidetään tärkeänä, että jokainen työntekijämme voi tuntea tekevänsä arvokasta työtä, joka tuo ympäristöönsä muutakin hyvää kuin vain menestyksellä hoidettuja työmaita sekä tyytyväisiä asiakkaita.