Blogi

Tahtituotannolla kilpailuetua

9.9.2020

Kaikilla yrityksillä on tarvetta pärjätä kilpailussa. Tekemällä asiat vuodesta toiseen samalla tavalla, ei kuitenkaan päästä paalupaikoille. Tämä ei ole ihan kaikille selvä homma. Kerron seuraavassa, miten me aiomme tahtituotannon avulla parantaa kilpailuetuamme ja tehostaa työtämme sekä asiakkaan eduksi että omaksemme.

Tehostatko yhtä osa-aluetta vai kaikkia?

Yksittäisten työvaiheiden tehostaminen onnistuu vain tiettyyn rajaan asti. Tahtituotanto on kokonaisvaltainen tapa ajatella työmaan ajankäyttöä uusiksi. Lean-filosofiasta tuttu malli muodostaa koko homman ytimen. Tahtituotannossa työvaiheet pilkotaan ja jaksotetaan siten, että työvaihe seuraa toista saumattomasti ja kohteessa tapahtuu koko ajan jotain. Ajatus ei ole uusi, mutta sen toteutus on helpommin sanottu kuin tehty.

Tahtituotanto ei ole pelkästään suurien rakennusliikkeiden yksinoikeus. Uskomme, että meillä on jopa paremmat edellytykset oppia hyödyntämään tahtituotantoa omassa toiminnassamme kuin isoilla yrityksillä, joilla on jokaisella työmaalla vaihteleva kokoonpano. Meillä Respect Projectilla on lähes aina samat kumppanit esimerkiksi talotekniikkatöissä, jolloin saamme kaikki sitoutettua toimimaan yhteisesti sovitulla tavalla.

Miten tahtituotanto onnistuu?

Tahtituotannon onnistuminen edellyttää sitä, että organisaatiolla on siihen kyvykkyys. Kyvykkyys syntyy ymmärtämällä teorian ja harjoittelemalla käytäntöä. Tahtituotannon onnistumisessa on tutkitusti merkitystä sillä, että kaikki osapuolet ymmärtävät asetetut tavoitteet ja osaavat toimia yhdessä.

Ajatuksenamme on hankkia kyvykkyys ja perusteet tahtituotannolle vielä vuoden 2020 aikana ja ottaa opit kiinteäksi osaksi niin linjasaneeraustöitä kuin toimitilasaneerauksia.

Onnistuminen vaatii totutun toimintatavan rankkaa kyseenalaistamista. Jos työn ei ole pakko kestää ajallisesti kauan, niin miksi me tyydymme siihen nyt? Myös asiakas hyötyy tehokkaammin toteutusta urakasta.

Kohti tahtituotantoa

Tahtituotanto otetaan meillä tavaksi toimia Vison Oy:n tukemana. Se alkoi koulutuksella syyskuun alussa. Toinen vaihe on kehitysvaihe, jossa otetaan oikea työmaa ja suunnitellaan siihen tahtituotanto Vison Oy:n kanssa. Tällä työmaalla tahtituotanto-oppeja sovelletaan käytäntöön.