Blogi

Tahtituotanto korostaa laadunvalvontaa

31.8.2021

Organisaatiomme yhteen kalenterivuoteen on mahtunut runsaasti tahtituotantoon liittyvää opiskelua ja suunnittelua. Pilottikohteen starttasimme maaliskuussa Keravan Kajavankadulla. Ensimmäisessä tahtituotantokohteessa ei kaikki ole mennyt kuten ennalta oli suunniteltu, mutta virheet toimivat hyvinä oppikokemuksina jatkoa varten. Lannistumisen sijaan usko tahtituotannon soveltamiseen linjasaneerauksissa on vain vahvistunut.

Ja miksi ei olisi? Tahtituotanto sujuvoittaa projekteja ja tarjoaa huomattavia etuja myös laadunvalvonnan näkökulmasta.

Tahtituotannossa laadunvalvonta on jatkuvaa

Tahtituotannossa työmaa jaetaan tahtialueisiin, siten, että alueet muodostavat saman suuruisia kokonaisuuksia. Tahtiaika määrittelee tahdin keston, eli sen, mitä suoritteita tahtiin sisältyy. Esimerkiksi yksi asunto voi olla tahtialue ja tuotannossa on tyypillisesti työn alla useita asuntoja. Samanaikaisesti tehdään kaikkia tahtiin sisältyviä suoritteita, eri asunnoissa. Saman tehtävän toistuminen joka päivä tarjoaa työnaikaisen laadunvalvonnan suhteen selkeitä etuja.

Ensinnäkin jokainen työvaihe toistetaan useaan kertaan, jolloin kyseiseen työhön muodostuu rutiini ja työ on tasalaatuista. Toisekseen työmaan laaduntarkistuksia tulee pelkästään yhtä asuntoa kohden kymmeniä, joista jokaisesta jää dokumentoitu jälki. Työvaihe lopetetaan aina työn suorittajan itselle luovutukseen, jossa asentaja suorittaa tarkistukset ja luovuttaa työmaan eteenpäin seuraavaa työvaihetta varten. Seuraavan tahdin tekijä taas ottaa työmaan vastaan tarkistaen, että kaikki on kunnossa ennen oman työvaiheensa aloittamista. Dokumenteista voidaan tarkasti selvittää, kuka on vastaanottanut työvaiheen ja milloin. Se mahdollistaa virheisiin puuttumisen ja jatkuvan parantamisen, jolla päästään Lean-filosofian ytimeen.

Sähköiset järjestelmät tuovat mahdollisuuksia myös tahtituotantoon

Digitaalisuus tekee tuloaan myös rakennusalalle varmasti, meillä lisäksi varsin ripeästi. Mestamaster -järjestelmä tarjoaa erinomaisen apuvälineen projektien suunnitteluun, läpivientiin, mittaamiseen ja analysointiin. Mestamaster onkin siirtänyt paperiset suunnitelmat jo näytöille. Käytössä on myös puhelinversio, jolla työnjohtajat ja nokkamiehet kuittaavat työt alkaneiksi, päättyneiksi tai keskeytyneiksi.

Tavoitteena on, että kaikki projektiin osallistuvat asentajat tekisivät tämän itse. Näin kaikki osalliset voivat pysyä reaaliaikaisesti kartalla työn vaiheista ja niiden edistymisestä. Järjestelmän toimivuus tietysti edellyttää, että kaikki leimaukset hoidetaan oikea-aikaisesti. Näin työvaiheiden kestosta saadaan tärkeää faktatietoa, jota voidaan palauttaa laskentaan. Digitaaliset järjestelmät ja työntekijöiden kouluttaminen niiden käyttöön onkin hyvin keskeisessä roolissa tahtituotannon läpimenon sujuvuudessa ja sen jatkokehittämisessä.

Meillä on vakaa usko siihen, että tahtituotanto tekee projekteista sujuvampia, suunniteltavampia ja helpommin valvottavia. Parhaiten tahtituotanto sopii KVR-projekteihin, joissa pääsemme kokonaisvaltaisemmin mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Näin voimme taata asiakkaalle vaivattomammat projektit ja tasaisesti laadukkaamman työnjäljen.