Blogi

Vaativa kohde kysyy pelisilmää

23.3.2021

Meltex Oy:n Sipoon tehtaan laajennus on valmistunut. Poikkeuksellisen vaativa kohde on opettanut myös meille tekijöille paljon.

Opiksi joka projektista

Olemme oppineet Meltexin työmaasta paljon. Kohde on ollut ensimmäinen vaativa KVR-hankkeemme, jossa on lisäksi tullut paljon muutoksia matkan varrella.

Rakennusluvan perusteena olleet tarkemmat maaperätutkimukset paljastivat tarvetta paalutukselle, joita ei aiemmassa, tilaajan teettämässä tutkimuksessa ollut huomioitu. Myös rakennuksen suuren jännevälin vaatima ulkopuolisen tarkastajan tarve tuli molemmille osapuolille yllätyksenä. Sellaisen löytäminen kesti ja se hidasti osaltaan suunnittelutyötä. Projektin lukuisien muutosten lupien hakemisessa tuli viivästyksiä ja siitä johtuvaa odottamista.

Omalla toiminnallamme olemme pystyneet reagoimaan muutoksiin joustavasti, täyttämään asiakkaan tarpeet sekä varmistamaan, että asiakkaan ydintoimintaan ei ole tullut keskeytyksiä. Tehdas toimi koko rakennusajan normaalisti eikä tuotantoa ole jouduttu missään vaiheessa pysäyttämään meidän takiamme.

Seuraavalla kerralla olemme vieläkin parempia

Mitä sitten teemme toisin seuraavalla kerralla? Projektissa edettiin tilaajan kanssa sovitussa aikataulussa. Viivästystä alkuperäiseen aikatauluun aiheuttivat lukuisat muutokset, jotka osoittautuivat projektin aikana raskaaksi ja aikaa vieväksi. KVR-urakan suunnitteluvaiheessa käytän jatkossa enemmän aikaa tilaajan tarpeiden ja toiveiden selvittämiseen. Tilaaja ei välttämättä itse edes tiedä tai osaa kuvata kaikkia tarpeitaan, vaan miettii asioita nykyisten tilojen ja sen rajoitteiden ”sokaisemana”. Parempi tuntemus tilaajan omasta toiminnasta auttaa meitä tarjoamaan paremmin tarpeita palvelevia ratkaisuja.

Tässä urakassa näitä ratkaisuja jouduttiin selvittämään jatkuvasti urakan edetessä. Jatkossa suunnitteluvaiheessa käytetään enemmän aikaa tilaajan toimintaan tutustumiseen ja yritetään asettua heidän asemaansa tilojen tulevina käyttäjinä. Rakentamisen ammattilaisena voimme näin tuoda esille ratkaisumalleja, joita tilaaja ei välttämättä itse tule ajatelleeksi. Tilaajan kanssa käydyn palautekeskustelun pohjalta onnistuimme kuitenkin täyttämään kaikki tilaajan odotukset ja tilaajalle jäikin erittäin positiivinen kuva toiminnastamme.

Kuten muidenkin kohteidemme, myös Meltex-projektin myötä kehitämme toimintaamme, jotta olemme seuraavalla kerralla vieläkin parempia. Sen lisäksi, että opimme koko ajan paremmiksi, kehittyy myös pelisilmämme jatkuvasti tulevien haastavien tilanteiden varalle.

Haluan myös kiittää Meltex Oy:tä ja koko Sipoon tehtaan henkilöstöä paitsi hyvästä yhteistyöstä urakan aikana, niin myös luottamuksesta valita meidät hankkeen toteuttajaksi, vaikka meillä ei ollut juurikaan aiempaa kokemusta tämän tyyppisestä vaativasta uudisrakentamisesta.