Blogi

Vastuu ympäristöstä ohjaa Respect Projectin päivittäisiä valintoja

18.10.2021

Ympäristöön liittyvät asiat ovat nykyään paljon esillä, eikä syyttä. Huoli ilmastosta on kaikille yhteinen ja talkoisiin vaaditaan mukaan jokainen, jos haluamme saada aiheuttamamme päästöt ja ilmaston tasapainoon. Yksittäinen ihminen on se pienin valintoja tekevä yksikkö, mutta hallitusten, kattojärjestöjen ja liike-elämän on johdettava joukkoa näyttämällä esimerkkiä.

Euroopan tavoite on vähentää hiilipäästöjä vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosentilla. Tämä on kuitenkin vain välietappi, jotta vuonna 2050 eläisimme jo hiilineutraalisti. Valtiot ja toimialat ovat myös asettaneet omat tavoitteensa, jotta ilmasto pystyisi kestämään maapallon nykyistä pian 8 miljardin kuluttajan ihmismäärää. Rakennusalan maaliksi Suomen hallitus on asettanut hiilineutraalin toiminnan vuoteen 2035 mennessä. Respect Project päätti astua tässäkin asiassa eturintamaan. Ympäristöarvot ohjaavat merkittävästi yrityksen päivittäisiä valintoja.

Korjausrakentajien etulinjassa

Respect Project päätti kesäkuussa 2021 tuoda ympäristövastuullisuuden yhtä hyvälle tasolle muiden yritysvastuun osa-alueiden kanssa ja ilmoittautui Suomen ensimmäiseksi hiilinegatiiviseksi rakennusyritykseksi. Ensimmäisessä vaiheessa yritys lasketti toimintansa aiheuttaman hiilijalanjäljen ISO-standardoidun Green Carbon Oy:n kanssa. Seuraavana askeleena oli päästöjen kompensoiminen. Tämä kuitenkin toimi vain alkusysäyksenä prosessille, jonka tarkoituksena on yrityksen toimintakulttuurin pysyvä muutos vähähiilisemmäksi.

”Yritysjohdolta tulleen alkukipinän ja avoimen tiedottamisen johdosta on myös työnjohdon ja työntekijöiden pariin levinnyt sellaista hyvä innostusta, että enemmän ajatellaan asioita ympäristövastuullisuuden näkökulmasta ja myös osallistutaan toiminnan kehittämiseen juuri tältä kantilta”, sanoo Respect Projectin hankintapäällikkö Mika Neuvonen.

Neuvonen vastaa muun muassa Respect Projectin käyttämien tuotteiden ja materiaalien hankinnasta, ja on siten päivittäin tekemisissä myös valintojen ympäristövastuullisuuden kanssa. Logistiikka näyttelee suurta osaa päästöissä myös rakennusteollisuuden parissa. Se on Neuvosen mukaan osa-alue, jossa Respect Project voi jatkuvasti optimoida ja parantaa toimintaansa.

”Ennakoimalla ja suunnittelemalla voimme pienentää logistiikan aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Heti kun saamme tietää, että jotain tarvitsee tilata, pyrimme yhdessä työnjohdon kanssa suunnittelemaan toimituksia siten, että saataisiin mahdollisimman paljon tavaraa yhdellä kuormalla ja mieluusti useammalle työmaalle kerrallaan.”

Myös tavarantoimittajien vastuullisuus vaikuttaa suuresti valintoihin, joita Neuvonen työssään tekee. Yksi Respect Projectin toiminnan kulmakivistä on rakennusalan kehittäminen totuttuja käytäntöjä ja pinttymiä kyseenalaistamalla, eikä ympäristöä säästävien menetelmien tai tuotteiden kokeileminen tee tässä poikkeusta.

”Kyllä meillä sellainen asenneilmasto vallitsee, että kaikkea ollaan valmiita kokeilemaan, mikäli se vaan on taloudellisesti ja toiminnallisesti yhtään järkevää. Jos pienellä lisäpanostuksella saadaan jokin asia hoidettua ympäristöystävällisesti, niin varmasti sitä tullaan testaamaan. Äkkiä työmaalta tulee sitten kyllä palautetta, jos jokin ei toimi”, Neuvonen naurahtaa.

Kiillon lupaus ympäristölle

Kiilto on yksi Respect Projectin tavarantoimittajista, jonka avoimen ympäristövastuullista toimintaa ei voi olla huomaamatta. Yli satavuotisella perinteellä toimiva perheyritys kehittää, valmistaa ja myy kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella, joita ovat rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto, ammattihygienia sekä kuluttajatuotteet. Kiilto työllistää lähes tuhat työntekijää yhteensä 11 eri maassa.

Märkätilatuotteet ovat Kiillon ja Respect Projectin yhteistyön perusta. Pääosassa on vedeneristys ja sen ympärille nivoutuvat tasoitteet, laastit, saumalaastit, silikonit. Käytännössä voi siis sanoa, että Respect Projectin tehdessä esimerkiksi linjasaneerauksen, tulee märkätilojen laatoitusrakenne Kiillolta.

Kiillolla on lupaus ympäristölle, jonka mukaan esimerkiksi heidän toimintansa tulee olemaan hiilitasapainossa vuoteen 2028 mennessä. Head Of Product Safety and Sustainability Lilli Puntin harteilla on muun muassa Kiillon tuotteiden vastuullisuus. Puntin mukaan Kiillon ympäristölupausta on lähdetty tarkastelemaan neljän erillisen segmentin kautta, mikä tekee tavoitteiden seurannasta selkeämpää ja läpinäkyvämpää myös ulospäin.

”Yhtenä ovat raaka-aineet. Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme koostumusta ja etsimme kierrätysperäisiä ja biopohjaisia raaka-aineita. Toisena ovat pakkaukset. Tavoittelemme uusiutuvien, uudelleenkäytettävien ja kierrätysmateriaalista valmistettujen pakkausten osuudeksi 70 % vuoteen 2025 mennessä. Kolmantena on energia. Tavoitteemme on käyttää vain uusiutuvaa energiaa vuoteen 2028 mennessä. Neljäntenä ovat palvelut. Haluamme esimerkiksi kouluttaa omia sidosryhmiämme ympäristöasioissa globaalisti.”

Ympäristölupauksen osa-alueille Kiilto on luonut erilliset roadmapit, joiden edistymistä seurataan kvartaaleittain. Kiillon tavoitteet eivät koske ainoastaan yrityksen Suomen toimintoja, vaan myös kansainvälistä toimintaa. Eri maissa lähtökohdat ovat tietenkin hyvin erilaiset. Siinä missä esimerkiksi pakkausmateriaalien osalta ollaan Suomessa selvästi edellä tavoitteita, niin Venäjällä asetetusta tavoitteesta taas ollaan jäljessä. Kokonaisuutena aikataulut kuitenkin pitävät.

”Suomen osalta olemme monessa tavoitteessa niin hyvässä vauhdissa, että keskustellaan jopa tavoiteaikataulujen kiristämisestä”, kertoo Puntti.

Monissa yrityksissä ympäristövastuullisuus ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat vasta pohdinnan asteella ja silloin ollaan jo auttamatta myöhässä. Kiillolla ympäristövastuullisuutta ei koeta erillisenä toimenpiteenä. Siitä on tullut lähtemätön osa yrityksen arvomaailmaa ja toimintakulttuuria, joka määrittää voimakkaasti jokapäiväistä tekemistä ja valintoja niin yritystasolla, kuin yksittäisten työntekijöidenkin kohdalla.

”Ympäristövastuullisuuteen liittyvät asiat ovat kaikkien yhteinen missio, eikä kukaan pysty kantamaan koko taakkaa yksin. Se ei ole myöskään tarkoitus, sillä onhan tämä ilmastokin meille kaikille yhteinen. Hienoa huomata, että tekoja alkaa löytymään kaikilla aloilla. Siten tärkeä sana leviää myös hieman haastavammille kentille”, Puntti sanoo.

Kiilto tekee ympäristövastuullisuuden asiakkailleen mahdollisimman helpoksi

Anssi Rajanen toimii Kiillolla avainasiakaspäällikkönä ja hänen vastuualueensa on urakoitsija- sekä tukkuriyhteistyö. Rajaselle on kertynyt kokemusta kumppanuudesta Respect Projectin kanssa jo pitkältä ajalta. Hänen mielestään on hienoa, että myös rakennusalan kaltaisella konservatiivisella alalla on herätty ajattelemaan ympäristövastuullisesti. Uudisrakentamisen alalla trendi on ollut olemassa jo pidemmän aikaa, ja uudenlaista ajattelua on tuotu kentälle jo vuosien ajan. Sen sijaan korjausrakentamisen puolella ollaan ympäristöasioissa vielä takamatkalla. Respect Projectin ulostulo hiilinegatiivisena yrityksenä onkin osunut Rajasen silmään erityisen positiivisena pilkahduksena.

”On tärkeää, että Respect Project on ottanut tässä soihtua käteen ja astellut eturintamaan. Heidän kaltaisiaan pioneereja todellakin tarvitaan alalle näyttämään esimerkkiä ja levittämään tietoisuutta. Edelläkävijöiden hyvien kokemusten myös suuri massa uskaltaa mukaan”, kertoo Rajanen.

Tieto onkin ensimmäinen askel kohti toimintaa. Vastuulliset teot ympäristöä kohtaan koetaan usein kalliina ja hankalina toimenpiteinä. Lisäksi löytyy vielä paljon epätietoisuutta ilmastoasioista ja jopa epäuskoa koko ilmastokriisin olemassaoloa kohtaan. Kiillolla tehdään paljon työtä, jotta ympäristövastuullinen toiminta olisi myös heidän asiakkailleen mahdollisimman helppoa.

”Kerromme tavoitteistamme ja niiden toteutumisesta hyvin avoimesti, ja jaamme kokemuksiamme mahdollisimman tarkasti. Näin ympäristöasiat eivät jää pelkäksi sanahelinäksi. Koulutamme tuhansia asiakkaita vuosittain, jotta oikeilla tuotevalinnoilla saataisiin tehostettua toimintaa ja pienennettyä kokonaismateriaalin menekkiä. Osa näkee tässä kulusäästön, osa näkee ajansäästön ja osa sitten pystyy jo löytämään näitä ympäristöhyötyjä. Tietysti teemme myös tuoteoptimointia, jolla pyrimme varmistamaan pienemmän menekin asiakkaallemme. Ei turhia ainekerroksia, ei turhia työvaiheita eikä turhaa kuljettamista työmaille. Ympäristövastuullisuus on monessa tapauksessa myös taloudellista”, Rajanen listaa.

Ympäristövastuulliset teot alkavat olemaan yhä suuremmassa määrin myös myynnillinen kärki, eikä mikään ala voi enää katsoa olevansa tämän ajatuksen yläpuolella. Tietoisuus ja vaatimukset ympäristötekojen suhteen ovat kasvaneet liike-elämässä siinä määrin, että ympäristövastuullisuudesta on puhuttu jo pitkään jopa kilpailuetuna.

”Korjausrakentajien loppuasiakkaat, eli osakkeenomistajat ja taloyhtiöt alkavat olemaan entistä tiedostavampia. Siellä mietitään jätekatoksen roskismäärän sekä kierrättämisen lisäksi jo paljon esimerkiksi energiatehokkuutta. Remontteja suunnitellessa pohditaan, miten yhtiö saataisiin toimimaan entistäkin energiatehokkaammin ja ympäristöä säästävämmin. Kyllä siellä osataan vaatia näitä asioita jo urakoitsijaltakin”, sanoo Rajanen.

Vastuullisesta kompensoijasta kohti ympäristövastuullista toimijaa

Respect Projectin ajatusmalliin ja toimintaan Kiillon kaltaiset, vahvoilla ympäristöarvoilla varustetut yhteistyökumppanit sopivat erinomaisesti. Näiden tärkeiden asioiden merkitys Respect Projectin valinnoissa tulee jatkossa vain kasvamaan ja raaka-aineiden sekä tuotannon ekologisuus, pakkausmateriaalit ja tehokas logistiikka ovat jatkuvan tarkastelun alla. Hankintapäällikkö Neuvosen mukaan ei sovi myöskään unohtaa, että tuotteiden laatu vaikuttaa niiden kestävyyteen sekä elinkaareen, ja lopulta myös ekologisuuteen.

”Tuotteen hinta ei vielä varsinaisesti määritä sitä, onko se edullinen vai ei. Asiaan vaikuttaa myös tuotteen elinkaari ja kuinka hyvin se palvelee tarkoituksessaan. Uskoisinkin, että huomio kiinnittyy yhä enemmän siihen, että materiaalit ovat kestäviä ja tuotteet laadukkaita. Siten hieman korkeampi hankintahinta saa oikeutuksen. Tietysti sama koskee myös työkalujamme sekä vaikkapa työntekijöidemme vaatetusta. Taloudellisesti tai ympäristön vinkkelistä ei näissä käyttötavaroissakaan kannata hankkia halvinta mahdollista.”

Rakennusalan pääseminen hallituksen asettamaan tavoitteeseen aikataulussa vaatisi koko toiminnan tarkastelua täysin uudelta kantilta, ennakkoluulotonta asennetta sekä yhteistyötä alan toimijoiden kesken. Päästöjen kompensoiminen tulee näyttelemään alalla merkittävää roolia vielä pitkään. Respect Projectin strategiassa tarkemmat linjaukset ovat kuitenkin jo piirtymässä, jotta oman toiminnan aiheuttamaa rasitusta ympäristölle voitaisiin pienentää.

”Ei puroista saada valtamerta aikaiseksi hetkessä. Pienillä, mutta varmoilla askelilla tätä toimintaa on vietävä kohti ympäristöystävällisempää, että se pystytään tekemään myös taloudellisesti kannattavasti ja pitäen palvelun tason asiakkaan suuntaan korkeana. Se vaatii toimintamallien muutosta ja venymistä kaikilta sidosryhmiltä. Sekä taloudellisen että toiminnallisen vastuun tulisi valua tasapuolisesti valtiotasolta lähtien kaikille ketjun osapuolille siten, ettei se kasaantuisi liiaksi yksille harteille”, sanoo Neuvonen.

Hänen mielestään seuraava suuri askel Respect Projectilla voisi olla erilaisten digitaalisten palveluiden kehittäminen toiminnan tehostamiseksi. Jos maailmaa kurittaneesta globaalista koronapandemiasta haluaa löytää jotain hyvää, on se ollut nimenomaan erilaisten digitaalisten järjestelmien kehittyminen sekä kynnyksen madaltuminen niiden käyttämiseen.

”Sähköisesti saadaan hallinnollista työtä sujuvoitettua ja työmaiden välistä turhaa liikkumista vähennettyä. Paljon on esimerkiksi sellaisia kokouksia, joita voidaan varmasti hoitaa muutenkin kuin matkustamalla paikan päälle pidempienkin etäisyyksien takaa”, Neuvonen päättää.