Blogi

Yhteistyökumppanit ympäristötavoitteiden tukena

15.12.2021

On kulunut hieman runsas puoli vuotta siitä, kun Respect Project julistautui Suomen ensimmäiseksi hiilinegatiiviseksi rakennusyritykseksi. Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen toiminnasta aiheutuvat hiilipäästöt laskettiin ja kompensoitiin Green Carbon Oy:n sertifioiduilla menetelmillä. Toisessa vaiheessa otettiin tarkasteluun yrityksen oma toiminta ja alettiin kartoittamaan konkreettisia keinoja, joilla hiilijälkeä pystytään vähentämään. Se työ on edelleen käynnissä. Respect Projectin päivittäisen toiminnan taustalla pyritään löytämään toimenpiteitä ja aikataulua, jonka puitteissa vihreä siirtymä voidaan tehdä kestävällä tavalla. Myös monet tavarantoimittajat ovat yhteistyössä mukana suunnittelemassa yhteistä tulevaisuutta, hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtääviä toimia.

Vastuulliset tavarantoimittajat

Pekka Malmi toimii Respect Projectilla työnjohtajana ja asukasvastaavana. Hän vastaa siis muun muassa saneerausprojektien osakasmuutoksista kalusteiden osalta. Malmi on työssään paljon tekemisissä erilaisten materiaali- ja tuotevalintojen sekä tavarantoimittajien kanssa. Hiilinegatiivisen korjausrakentajan omaan toimintaan liittyviin valintoihin vaikuttaa tietysti ympäristöasiat suurella painoarvolla. Saneerauksissa käytettävien materiaalien osalta viimeinen sana tulee tietenkin tilaajalta.

Malmin mukaan asiakkaan vinkkelistä tuotteiden ulkonäkö, laatu ja käyttömukavuus ovat niitä asioita, jotka valinnassa ensisijaisesti painavat. Tullakseen valituksi, on ympäristövastuullisesti tuotettujen tuotteiden siis ensin oltava samalla viivalla kaikkien muiden kriteerien osalta ja hinta tietenkin myös määrittää. Vaikka monilla aloilla ekologiset ja vastuullisesti valmistetut tuotteet koetaankin vielä asiakkaalle kalliina, niin esimerkiksi laattojen osalta tuotteen valmistustavat tai prosessissa aiheutunut hiilijalanjälki ei juurikaan vaikuta hintaan.

”Laadussa tai hinnassa asiakkaan suuntaan ei ole merkittäviä eroja, riippumatta siitä, kuinka ympäristövastuullisesti tuote on valmistettu tai tuotu maahan. Ja kyllä asiakkaan suuntaan edelleen määrääviä kriteereitä ovat tuotteen käytännöllisyys, ulkonäkö ja laatu. Pyrimme toki tuomaan tietoa myös ympäristövastuullisuuden vinkkelistä ja meille tietenkin yrityksenä on tärkeää valita meille yhteistyökumppaneita, jotka toimivat myös ympäristövastuullisesti”, kertoo Malmi.

Laattapiste pyrkii löytämään konkreettisia ympäristövastuullisia keinoja

Yksi tavarantoimittaja, jonka kanssa Malmi on säännöllisesti tekemisissä, on Laattapiste. 70-luvulla perustettu perheyritys pitää huolen siitä, ettei Respect Projectin työmailla lopu laattatavara kesken. 160 henkilöä valtakunnallisesti työllistävän Laattapisteen pääkonttori ja keskusvarasto sijaitsevat Vantaalla, josta kylpyhuonetuotteita ja rakennusmateriaaleja toimitetaan kahdeksan oman myymälän sekä laajan jälleenmyyjäverkoston kautta eri puolille Suomea. Kumppanuudet rakennus- ja asennusliikkeiden, suunnittelijoiden sekä rakennuttajien kanssa ovat iso osa Laattapisteen toimintaa.

Vastuullisuus merkitsee Laattapisteelle paljon muutakin kuin vastuuta ympäristöä kohtaan. Ympäristövastuullisuuteen keskityttäessä yrityksen tavoite on kuitenkin selvä: olla oman toimintansa osalta hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Laattapiste kulkee kohti tavoitetta kehittämällä toimintamallejaan jatkuvasti ympäristöystävällisemmäksi. Supply Chain Director Antti Tarkkala on ollut talossa pian 14 vuotta, ja hänen vastuualueeseensa kuuluu tavara- ja bittivirtojen hallinnan lisäksi myös ympäristöasiat. Hänellä on siis varsin laaja näkemys siitä, missä Laattapiste kulkee suhteessa tavoitteeseensa.

”Olen tullut Laattapisteelle vuonna 2008 ja yrityksessä tehdään samalla tavalla monia asioita, jotka ovat ympäristöä huomioivia valintoja vielä tänäkin päivänä. Näistä asioista käytettävät nimikkeet ovat vain muuttuneet. Esimerkiksi CO2 on tullut keskusteluun päällimmäiseksi mittariksi, kun ennen puhuttiin vain esimerkiksi kierrättämisestä. Pienillä askelilla pyrimme löytämään konkreettisia keinoja hiilijalanjälkemme pienentämiseen ja tekemään toiminnastamme niin vähäpäästöistä kuin mahdollista ja loput sitten kompensoidaan. Vuodesta 2019 vuoteen 2020 oman toimintamme päästöt pienenivät 27 %”, sanoo Tarkkala.

Laattapisteen Vantaan pääkonttorin katolla on aurinkovoimala, joka tuottaa jo merkittävän osan rakennuksen energiatarpeesta. Muu Vantaalla käytetty ja muihin Laattapisteen toimipaikkoihin ostettava sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla. Vantaan toimipisteessä on lisäksi jo siirrytty hiilineutraaliin kaukolämpöön. Tavoite on siirtyä sen piiriin kaikissa toimipisteissä sitä mukaa, kun se kullakin alueella tulee mahdolliseksi.

Leijonanosa päästöistä aiheutuu logistiikasta

Valtaosa Laattapisteen toiminnasta aiheutuvista päästöistä syntyy logistiikan toimenpiteistä. Kun tavaraa tuodaan maahan ja sitä jaetaan eteenpäin asiakkaalle, syntyy prosessissa melkoisen suuri hiilijalanjälki. Toisinpäin käännettynä siinä piilee toki myös suurimmat mahdollisuudet ympäristöystävällisemmän toiminnan suhteen.

”Täällä kotimaan päässä Laattapisteellä pyritään keskusjakelumalliin. Eli käytännössä Vantaan keskusvarastosta toimitetaan tavara suoraan työmaalle. Muut Laattapisteen toimipisteet ovat hyvin pitkälti showroomeja. Jälleenmyyjiä löytyy ympäri suomen”, Tarkkala kertoo.

Laattapisteen jakelulogistiikka on ollut hiilineutraalia vuodesta 2015 lähtien. Vuoden 2021 alusta pääkaupunkiseudun rakennusliikennejakelu on hoidettu biodieselillä. Myös tavaroiden maahantuonnissa pyritään jatkuvasti löytämään keinoja, joilla päästöjä voidaan vähentää.

”Euroopan sisällä hyödynnetään paljon eri kuljetusmuotoja ja siinä piilee mahdollisuuksia. Tavara kulkee raiteita pitkin niin paljon kuin mahdollista. Sillä saadaan esimerkiksi Italian tuonnissa perinteisestä rekkakuljetuksesta vähennettyä 60 % päästöistä. Saamme kuljetuksista aiheutuvat päästöt erittäin tarkasti tietoomme. Yhteistyökumppaneilta tulee keikkakohtainen laskenta kuljetuksen päästöistä ja se auttaa tietenkin myös toiminnan suunnittelussa jatkoa ajatellen”, sanoo Tarkkala.

Sähkö tekee käyttövoimana vahvaa tuloaan myös kumipyörien päällä. Laattapisteen tapauksessa sähkö ei tuotteiden painavuuden takia ole vielä tarjolla olevilla vaihtoehdoilla vielä mahdollista. Kehitys menee kuitenkin niin kovaa vauhtia eteenpäin, että koko ajan tulee olla tarkkana siitä, mitä etumaastossa tapahtuu.

”Ei me mitään ekofanaatikkoja täällä olla, mutta ymmärrämme yhteiskunnallisen ja liiketoiminnallisen tarpeen ohjata toimintaamme tiettyyn suuntaan. Ainakin minun mielestäni se antaa yrityksestä varsin suoraselkäisen kuvan. Uskon, että se myös vaikuttaa henkisesti koko organisaatiomme työmoraaliin: mieluummin sitä on etulinjassa kuin perässähiihtäjä.”

Yhdessä kohti päästövähennyksiä

Samuli Kumpulainen on ollut Laattapisteellä pian 5 vuoden ajan. Hän on avainasiakaspäällikkönä hoitanut Respect Projectin asiakkuutta nyt parin kuukauden ajan. Respect Projectin nimi on hänelle kuitenkin tuttu jo pidemmältä ajalta ja yrityksen ympäristötavoitteet olivat jo entuudestaan tiedossa. Hänen mielestään on hyvin tervetullutta, että joku ottaa vastuuta pioneerina myös enemmän vanhoihin kaavoihin tukeutuvilla aloilla ja lähtee näyttämään suuntaa. Se auttaa kääntämään ympäristövastuullisuuden trendiä jyrkempään kasvuun myös korjausrakentamisen parissa.

”Yleensä vastuullisuus ei juurikaan kiinnosta sitä, joka laittaa laattaa seinään. Ennemminkin kyse on siitä, onko yrityksillä organisaatiotasolla resursseja suunnitella toimintaansa eteenpäin, miettiä vastuullisuutta ja ympäristövastuullisuutta, ja jopa käyttää sitä viestinnässä ja markkinoinnissa”, kertoo Kumpulainen.

Respect Project ja Laattapiste ovat tehneet yhteistyötä muun muassa logistiikan suunnittelun, hävikin minimoimisen ja ekologisten materiaalivalintojen osalta. Logistisia palveluita on kehitetty esimerkiksi pakkaamalla asuinrakennuksen saneerauksessa käytettävät materiaalit huoneistoittain siten, että kaikki tarvittava löytyy samasta yksiköstä, ja ne tuodaan työmaalle tehokkaasti yhtenä logistisena kuormana. Näin säästetään työmaalla turhaa liikettä ja aikaa. Laattapiste on tuonut yhteistyöyritystensä työmaille myös kontteja, jonne voidaan varastoida hyllytavarana asiakkaan paljon tarvitsemia materiaaleja. Näin työntekijä voi tarpeen vaatiessa käydä santsaamassa kontista, eikä se vaadi erillisiä logistisia prosesseja. Laattapiste tuo jatkuvasti markkinoille hiilineutraaleja tuotesarjoja ja antaa näin asiakkaalle mahdollisuuden valita.

”Ottaa tietenkin aikansa, että koko tuotevalikoima saadaan täysin hiilineutraaliksi ja ostaja saattaa vielä tällä hetkellä joutua tekemään kompromisseja, mikäli haluaa nimenomaan ympäristöystävällisiä tuotteita. Laattapisteellä tehdään kuitenkin jatkuvasti työtä sen eteen, että valikoima muuttuisi ympäristövastuullisempaan suuntaan. Tekstiilipuolella ollaan pisimmällä, sillä kaikki Interfacen tekstiililaatat ovat hiilineutraaleja. Tänä vuonna he julkaisivat jopa ensimmäisen hiilinegatiivisen tekstiililaatan. Myös Respect Projectin käyttämällä laattapuolella hiilineutraalien tuotteiden osuus on jatkuvassa kasvussa. Esimerkiksi suosittujen portugalilaisten LPC P21-laattojen valmistuksessa aiheutuvat päästöt on kompensoitu siten, että ne ovat Suomessa hiilineutraaleja”, Kumpulainen sanoo.

Respect Projectin käyttöön ottamasta tahtituotannosta on Kumpulaisen mukaan ollut selvästi apua myös tavarantoimittajalle, varsinkin logistiikan suunnittelussa. Mitä aikaisemmin ja tarkemmin tarkat määrät ja toimituspäivät ovat tiedossa, sitä helpompi on sillä saralla tehdä ympäristöä säästäviä suunnitelmia. Lisätilaukset ja kiireelliset toimitukset kuluttavat ympäristöä, mutta syövät myös molempien yritysten resursseja melkoisesti.

Hienompaa olla osa ratkaisua kuin osa ongelmaa

Laattapiste pyrkii käyttämään innovatiivisuutta ja nykyaikaisia ratkaisuja apunaan usealla eri rintamalla, jotta toimintaa saataisiin kehitettyä asiakkaan suuntaan ja samalla myös pienennettyä sen ympäristöä kuormittavia vaikutuksia. Asiakas voi esimerkiksi digitaalisen palvelun kautta tehdä tilauksensa noutovarastolle etukäteen. Hänen saapuessa paikalle tavarat ovat keräilty valmiiksi määrätylle noutopaikalle.

”Tämä nopeuttaa juuri asiakkaan näkökulmasta niitä käyntejä, kun on tarve ajaa hakemaan jotain meiltä päin. Säästää melkoisesti aikaa, kun tavarat odottavat valmiiksi pakattuna noutovarastossa. Toisaalta taas meidän suuntaamme tämä lisää työn suunnitelmallisuutta ja vähentää tarpeetonta tulipalojen sammuttelua”, kertoo Kumpulainen.

Laattapisteellä puhutaan Kumpulaisen mukaan paljon vastuullisuudesta ja sitä myös käytetään viestinnässä sekä markkinoinnissa. Hän uskoo kaikkien heidän asiakasryhmiensä myös tietävän Laattapisteen toimista ympäristön eteen. Jos ympäristövastuullisuus siis kiinnostaa asiakasta, kuten kasvavassa määrin kiinnostaa, niin valinta on sen puolesta helppo tehdä.

”Varsinkin suunnittelijapuolella, josta meidän ruohonjuuritason työmme lähtee, huomioidaan enenevässä määrin ympäristöystävällisiä valintoja. Suunnittelijapuolen papereihin nimen saaminen on tärkeää ja siellä ympäristöasiat näyttäytyvät jo selvästi valttikorttina. Kuluttaja sitten viime tilassa ratkaisee pelin. Tietenkin myös ympäristötavoitteiden suuntaan jatkuvasti muuttuvat säädökset näyttelevät osaansa”, Kumpulainen pohtii.

Vaikka voimakkaasti ympäristövastuullisina näyttäytyviä yrityksiä nousee esiin jatkuvasti lisää, voi Laattapistettä pitää eturintaman toimijana tässä suhteessa. Kumpulaisen mukaan edelläkävijyys ympäristöasioissa antaa ihmisille mielikuvan modernista ja kehittyvästä yrityksestä, jollaista on hieno edustaa. Tietenkin häntä kiinnostaa yksittäisen ihmisen roolissa yhteisen ympäristön tulevaisuus myös yleisesti.

”Suomi, Laattapiste tai vielä pienemmässä kuvassa yksittäinen työntekijä ja ihminen ovat pieni osa kokonaisuutta. Mutta siitähän tämän kaiken on lähdettävä, että jokainen kantaa oman kortensa kekoon. On huomattavasti helpompaa ja hienompaa olla osa ratkaisua, kuin osa ongelmaa”, päättää Kumpulainen.

Toimintakulttuurin muutos lähtee ylhäältä

Respect Projectin kaupallinen johtaja Tapio Karimies on mielissään, että yritys nähdään ympäristöasioiden edelläkävijänä korjausrakentamisen alalla myös Laattapisteen suunnalta. Karimies kokee, että yhteistyö tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta prosessien suunnittelua ja sitä myötä niiden sujuvuutta sekä ympäristöystävällisyyttä saataisiin jatkuvasti parannettua.

”Paras tapa vaikuttaa omaan toimintaamme on tarkempi suunnittelu, ja siihen voimme saada hyvää tulitukea yhteistyökumppaneilta. Jos saamme suunnitelmallisuuden myötä vähennettyä turhaa liikkumista ja siirtymiä kaikilta osapuolilta, niin olemme oikealla polulla. Tarkka suunnittelu myös purkujätteen ja sen kierrättämisen kanssa voi säästää ympäristöä melkoisesti”, sanoo Karimies.

Ympäristövastuullisena yrityksenä näyttäytymisen konkreettisia hyötyjä liiketoiminnalle Karimies ei osaa vielä tässä vaiheessa arvioida, vaikka hiilinegatiivisuus osataankin korjausrakentamisen saralla jo varsin hyvin yhdistää juuri Respect Projectiin.

”Meille hiilinegatiivisuus on strateginen valinta, joka ohjaa meitä ja toivottavasti myös muita rakennusalan yrityksiä rakentamaan entistä vastuullisemmin. Tilaajien keskuudessa meidät tunnetaan enenevässä määrin hyvin myös ympäristövastuullisena yrityksenä. Varsinkin toimitilasaneerauksissa tämä alkaa olemaan jopa urakoita ratkaiseva tekijä, mutta myös linjasaneerauksissa asiasta kysellään. Yhteistyökumppanimme tuntevat tavoitteemme ja teemme monien kanssa tiivistä yhteistyötä hiilijälkiemme pienentämiseksi. Myös alan muiden toimijoiden parissa tietoisuus leviää jatkuvasti, joten voimme varmasti tulevaisuudessa odottaa lisää ulostuloja ympäristöasioiden tiimoilta”, Karimies laskeskelee.

Rakentamisen alalla ympäristövastuullinen keskustelu pureutuu hyvin pitkälti vastuullisiin materiaalivalintoihin, jolloin vastuuta tavallaan siirretään ketjussa eteenpäin. Karimies haluaisikin, että yritykset osaisivat tuoda nimenomaan omaa toimintaansa enemmän kriittisen tarkastelun alle. Toimintamallien lisäksi myös omaan toimintaan tarvittavat materiaalit, kuten työkalut ja työvaatetus, ovat valintoja, joilla voidaan vaikuttaa ympäristön kuormittamiseen.

”Olen itse törmännyt lähinnä artikkeleihin, jotka liittyvät ympäristövastuullisiin materiaalien valintoihin. En ole vielä nähnyt juttua, jossa yritys ottaisi omasta toiminnastaan vastuun, selvittäisi toimintansa ympäristövaikutukset ja tekisi suunnitelman siitä, miten vaikutuksia voidaan pienentää. Me olemme sillä tiellä ja siitä kannattaa olla ylpeä. Kompensoiminen tulee aina näyttelemään jonkinlaista osaa alallamme, mutta tavoitteena on jatkuvasti pienentää kompensoimisen tarvetta”, kertoo Karimies.

Yrityksen toimintakulttuuri syntyy pienin askelin ja vielä on matkaa siihen, että kaikki Respect Projectin työntekijät hengittäisivät samojen tavoitteiden tahtiin. Kaikilla työntekijöillä on varmasti jo tieto hiilinegatiivisuudesta, mutta vaatii vieläkin enemmän faktoja, strategista kannustamista sekä avoimuutta, jotta kaikki yrityksen toiminta yritysjohdosta ruohonjuuritasolle saakka saataisiin huokumaan yhteisiä ympäristötavoitteita.

”Kyllähän kaiken pitää lähteä toimistolta. Siellä luodut strategiset suuntaviivat ja usko omaan toimintaan kyllä sitten heijastuu kaikkiin yritykselle työpanostaan antaviin, kun sanoma on tarpeeksi selkeä ja vakuuttava. On tietysti hienoa, että tietoa ja tietynlaista hyvää painetta tulee myös ulkopuolelta asiakkailta sekä yhteistyökumppaneilta. Jokaisen panosta tietenkin tarvitaan, sillä yhteisiä päämääriä kohti tässä kuljetaan”, päättää Karimies.