Uutinen

Tahtituotannosta tehoja tekemiseen

9.9.2020

Tahtituotanto tuli Respect Projectin väelle rytinällä tutuksi syyskuun alussa, kun kokoonnuimme Vison Oy:n vetämään tahtituotantokoulutukseen. Aivan pelkällä luennolla emme selvinneet, vaan pääsimme sisälle teemaan kattavin case-esimerkein ja simulaatioiden avulla.

Otetaan isommista mallia

Kaikessa yksinkertaisuudessaan tahtituotannossa tuodaan valmistavasta teollisuudesta tuotannon tapoja rakennusalalle. Pääpaino on tehokkuudessa, jota Visonin Aleksi Heinonen herätteli ajattelemaan resurssitehokkuuden ja virtaustehokkuuden kautta.

Resurssitehokkaassa toiminnassa jokainen keskittyy oman tehokkuutensa maksimointiin. Tässä toimintatavassa kaikki tekevät koko ajan työtä ja työ voi välillä odottaa tekijäänsä. Vaarana on prosessin siiloutuminen ja jopa projektin pysähtyminen.

Virtaustehokkaasti toimiessa keskitytään asiakkaan kokeman arvon maksimointiin. Tässä tavassa yhteistyö ja kommunikointi ovat ensisijaisen tärkeitä ja työn kohde jalostuu jatkuvasti. Virtaustehokkaassa toiminnassa tekijä voi ääritapauksessa odottaa työtä, mutta työn kohde etenee koko ajan.

Kuvan aikajanoilla nähdään asiakkaan näkökulmasta erilaisia työvaiheita, jotka seuraavat toisiaan. Resurssitehokkaassa toiminnassa eri työvaiheiden välillä voi olla pitkiäkin aikoja, kun hanke ei etene. Aikaa kuluu odotteluun. Virtaustehokkaassa toiminnassa eri työvaiheet soljuvat yksi toisensa perään, jolloin odotuksesta ei synny hukkaa. Tällä tavoin esimerkiksi linjaremontti valmistuu aiempaa sutjakammin ja asukkaat pääsevät remonttievakosta koteihinsa nopeammin.

Tahtituotannon tavoitteena on nostaa esiin kaikki poikkeamat ja virheet, jotta niihin pystytään puuttumaan. Mittareiden pitää olla kunnossa, jotta nähdään kehittyminen esimerkiksi läpimenoajan muuttumisena.

Hukka opettaa

Tahtituotanto ammentaa Lean-ajattelusta, jossa keskeisinä elementteinä ovat hukan tunnistaminen ja eliminoiminen, kustannusten pienentäminen sekä laadun parantaminen. Hukka on projektin ylimääräisiä ja tuottamattomia toimintoja, jotka hidastavat tai tuottavat tarpeettomia kustannuksia. Hukan vähentäminen ja virtauksen parantaminen ovat tahtituotannon ydintä.

Hukka on seurausta prosesseissa tapahtuvista vioista ja virheistä, jotka vaihtelu tai esimeriksi huono suunnittelu aiheuttavat. Kuitenkin, jos vain poistetaan hukka eikä sen juurisyitä, ilmestyy hukka aina uudestaan. Hukasta pitäisikin ottaa opiksi ja pitää sitä kultakaivoksena, josta pystytään ottamaan opiksi, vähentämään ja tehostamaan työtä. Heinonen muistutti, että kaikilla ihmisillä on kaksi tehtävää: tehdä työt ja kehittää työtä.

Moka on lahja jatkuvalle parantamiselle

Leanin periaatteiden mukaisesti tahtituotannossa muotoillaan tuotantosysteemi välittämään paras mahdollinen tilannekuva kaikille siihen osallistuville ihmisille. Nämä ihmiset valmennetaan parantamaan systeemiä jatkuvasti, jotta työ ei odota tekijäänsä eikä tekijä työtä.

Tahtituotanto ei itsessään korjaa ongelmia, vaan auttaa ihmisiä näkemään ongelmia ja korjaamaan prosessia ja kehittämään työtään. Tämä tarkoittaa sitä, että moka on lahja, kunhan virheistä opitaan. Virheistä puhutaan avoimesti, keskitytään juurisyyn korjaamiseen ja siihen, ettei virhettä enää toisteta.  Siis: standardoi, mittaa, löydä poikkeama, löydä juurisyy, korjaa prosessia, varmista toiminta.

Tätä oivallutettiin omaan tekemiseen kahden simulaation avulla.

Vakavaa leikkiä

Koska neuvotteluhuoneeseemme ei mahtunut kokonaista rakennuskohdetta, lähdettiin tahtituotantoa simuloimaan hieman pienemmässä skaalassa. Ennen ensimmäistä simulaatiokierrosta väkeä hieman hymyilytti Lego-pussit kädessä ja työroolia merkkaava lippalakki päässä, mutta leikki vakavoitui nopeasti, kun harjoiteltiin sairaalan rakentamista perinteisellä tavalla. Työvaiheet venyivät, porukka suhasi paikasta toiseen, virheitä tuli valtavasti ja budjetoitu aika ylittyi yli tuplasti.

Heinonen lohdutti oppimisen kannalta olevan hyvä, että vähän sählätään.

Seuraavalla simulaatiokierroksella toimitiin tahtituotannon tapaan. Työvaiheiden eräkokoa pienennettiin. Työvaiheiden määrä pysyy tällä tavoin samana, mutta aikaa menee vähemmän.

Muutos toisen simulaatiokierroksen työskentelyssä oli lähes huikaisevan erilainen. Työvaiheet hoidettiin rauhallisesti ja selkeästi, edellisen kierroksen aika puolitettiin ja suurimmilta virheiltä vältyttiin. Viimeistään vakava leikki herätteli eräänkin osallistujan toteamaan: ”Tää oli kuin olisi renkaan vaihtanut autoon.”

Teoriasta käytäntöön

Pääsemme tekemään tahtituotannon periaatteilla ihan oikeata kohdetta syksystä alkaen.

Kohde on tahtituotannon kannalta erittäin kiitollinen, siinä on yhdessä rapussa 30 asuntoa eli viisi linjaa, joista jokaisessa on kuusi asuntoa linjassa. Kerromme kohteen kuulumisia hankkeen edetessä.