Uutinen

Vakain askelin kohti päästövähennyksiä

18.8.2021

Toukokuussa kerroimme, että Respect-yrityksistä (Respect Project & Respect Talotec) tuli kompensaation kautta Suomen ensimmäinen hiilinegatiivinen rakennusalan yritys. Hiilijalanjäljen laskennan ja kompensoinnin hoiti Green Carbon Finland Oy, joka on Suomen ainoa ISO-sertifioitu alan yritys.

Kompensoiminen ei kuitenkaan ollut päätepysäkki. Se toimi oikeastaan vain alkusysäyksenä ympäristövastuullisessa strategiassamme, jonka tavoitteena on tuoda toimintamme ympäristövastuullisuus yhtä korkealle tasolle, kuin muut yritysvastuun osa-alueet toiminnassamme on.

Materiaalivalinnat, jälkikäsittely ja logistiikka tarkastelun alla

Rakennusmateriaalit ovat yksi suuri hiilijalanjälkeä synnyttävä osatekijä ja ekologiset arvot ovat jo pitkään ohjanneet valintojamme. Käytettävien rakennusmateriaalien ekologisuuteen, kuten myös purkumateriaalien lajitteluun ja jälkikäsittelyyn tullaan keskittymään entistäkin painavammin ympäristöarvojen ehdoilla. Myös materiaalien logistiikasta syntyvät päästöt minimoidaan entistä paremmalla suunnittelulla ja toimintaa ennakoimalla.

Ekologisuutta työskentelyn välineisiin ja toimitiloihin

Myös konkreettisesta työnteosta syntyy päästöjä. Täysin toimivien työvälineiden vaihtaminen uusiin aiheuttaisi jo itsessään ympäristörasitetta, joten kaikki vaihdettavat työvälineemme korvataan akkukäyttöisillä sitä mukaa, kun nykyinen välineistö tulee luonnolliseen vaihtoikäänsä. Samoin työntekijöiden työmaiden väliseen liikkumiseen käyttämät yrityksen ajoneuvot pyritään vaihtamaan hybridi- tai sähköautoihin, kun vaihtaminen on luontaisesti ajankohtaista.

Respect-yhtiöiden toimitiloissa käytetään jo nyt sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä. Viime vuonna suoritetussa toimitilojen remontissa energiataloudellisuutta saatiin parannettua. Meillä tehdään jatkuvasti töitä sen eteen, että toimitilojen energian- ja sähkönkulutusta saataisiin minimoitua entisestään.

Alihankkijoille tukea ja tietoa ympäristövastuulliseen toimintaan

Alihankkijoiden toiminnasta aiheutumiin päästöihin emme voi suoraan vaikuttaa. Pyrimme kuitenkin tukemaan alihankkijoitaan tiellään kohti hiilineutraalia yritystoimintaa jakamalla karttunutta ympäristötietouttaan sekä kokemuksiaan ympäristövastuullisesta toiminnasta.

Rakennusala on siirtymässä Suomen valtion ympäristötavoitteiden virrassa kohti hiilineutraaliutta. Asia on tärkeä ja ennen kaikkea kaikkien yhteinen. Vaatii runsaasti tietoutta, uudenlaista ajattelua ja rohkeita tekoja, jotta alan toimijoita saadaan ohjattua oikeaan suuntaan. Me haluamme jatkossakin olla etulinjassa näyttämässä tietä kohti hiilineutraalia huomista.