Ota yhteyttä

Vastuullisuus

Uudistamme rakentamisen pelikenttää

Tarinamme sai alkunsa vuonna 2009 tarpeesta tehdä projekteja paremmin kuin muut. Sama tarve motivoi meitä edelleen. Uskomme, että voimme kehittyä jatkuvasti ja esimerkillämme toimia rakennusalaa eteenpäin vievänä suunnannäyttäjänä. Emme tyydy siihen, mitä on jo kirjoitettu, vaan jatkamme tarinaamme tekemällä ja kehittymällä.

Kehittymisemme kohdistuu myös vastuullisuuteen ja haluamme kantaa niin sosiaalista-, taloudellista- kuin ympäristövastuuta toiminnastamme. Tämä tapahtuu työntekijöiden oikeuksista ja hyvinvoinnista huolehtimalla, toteuttamalla taloudellisesti tehokasta ja kannattavaa yritystoimintaa sekä oman toimintamme ympäristövaikutukset tunnistamalla ja minimoimalla.

Hyvinvoivat työntekijät näkyvät hyvänä laatuna

Työllistämme lähes 40 kokenutta ammattilaista, joista monet ovat tehneet pitkän uran riveissämme. Uskomme hyvinvoivan ja työssään viihtyvän tekijän näyttäytyvän asiakkaan suuntaan lopulta tarkkana työnjälkenä ja erinomaisena asiakaskokemuksena. Työntekijöiden pieni vaihtuvuus kertookin hyvästä ilmapiiristä ja hyvinvoinnista työpaikalla.

Edistämme työntekijöidemme hyvinvointia järjestämällä toimintamme tavalla, jossa työntekijöillämme on riittävästi aikaa töiden tekemiseen ja he voivat jatkuvasti kehittyä omassa työssään. Niin asentajilla kuin toimihenkilöillä on laadukkaat työvälineet, jotta työkin pystytään tekemään laadukkaasti. Tarjoamme työntekijöillemme myös kattavan työterveyshuollon, oman kuntosalin ja saunan sekä Firstbeat-hyvinvointimittaukset työhyvinvoinnin tueksi. Nikkarointihaluisille löytyy halliltamme oma verstas, jota voi hyödyntää omissa vapaa-ajan projekteissaan.

Toimintamme hiilijalanjälki

Ympäristövaikutusten osalta olemme tunnistaneet omat vaikutuksemme. Olemme laskettaneet oman hiilijalanjälkemme ja vuonna 2020 se oli kokonaisuudessaan 1107 CO2e tonnia. Laskenta on suoritettu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting -standardin mukaan, joka antaa tarkan kuvan CO2-päästöjen suuruudesta.

Liikevaihtoeuroa kohti mitattuna Respect Projectin hiilijalanjälki on 140 t CO2e / milj. €, joka on EU:n keskiarvoa pienempi. Euroopan Unionin tasolla rakennussektorin hiili-intensiteetti on 191 t CO2e / milj. €. Toimintamme hiilijalanjälki koostuu seuraavista päästölähteistä:

Päästölähde

Päästöt t CO2e

%-osuus hiilijalanjäljestä

Alihankinta 897,56 81 %
Rakennusmateriaalit ja työvälineet 128,83 12 %
Polttoaineet 66,44 6 %
Polttoaineiden valmistus 13,32 1 %
Vuokratut työvälineet 1,82 0,2 %
Energia 0,00 0 %
Yhteensä 1107,97

Respect Project on hiilinegatiivinen yritys

Hiilijalanjälkemme laskennan johdosta olemme ylikompensoineet päästömme eli Respect Project on hiilinegatiivinen yritys. Hiilinegatiivisuus tarkoittaa, että kompensoinnilla sidotaan enemmän hiiltä kuin yrityksen toiminnasta aiheutuu. Ylikompensointimme taso on 25 %.

Oman toiminnan ja ostoenergian aiheuttamien päästöjen lisäksi olemme ylikompensoineet myös hankintaketjusta muodostuneita päästöjä, mm. rakennusmateriaalien ja työkoneiden hankintoja, eli halusimme kantaa vastuuta omaa toimintaa laajemminkin. Alihankinnan päästöt eivät ole osa kompensointia ja näiden päästöjen voidaan katsoa kuuluvaksi toisten yritysten vastuulle.

Respect Project Oy:n rinnalle perustettiin joulukuussa 2020 Respect Talotec Oy. Talotec toimii samoissa tiloissa Respect Projectin kanssa. Respect Project teki hankintoja Talotecille viime vuonna ja näiden päästöt on sisällytetty myös laskelmiin. Siten laskelman voidaan katsoa käsittävän koko konsernin päästöt. Ensi vuonna hiilijalanjälkilaskelmaan on tarkoitus ottaa mukaan kummatkin yritykset.

Laskennassa ja kompensoinnissa käytämme asiantuntijakumppanina Green Carbon Finland Oy:ta, jonka kehittämä hiilinielumalli täyttää ensimmäisenä kotimaisena metsäpohjaisen kompensaation vaihtoehtona ISO14064-2 standardin mukaiset vaatimukset. Kompensaatio on myös jäljitettävää ja kohteena olevilla metsäkohteilla tehdään mahdollisia tarkastuksia. Tarkastukset tekee Green Carbonin toimintaa tarkastava auditoijataho. Asiantuntijakumppanimme Green Carbonin tuottamasta hiiliraportista voit tutustua tarkemmin toimintamme hiilijalanjälkeen ja mistä hiilijalanjälkemme koostuu.

Tavoitteena pienentää hiilijalanjälkeä

Respect Projectin tavoite on kompensoinnin lisäksi vähentää aiheuttamiemme päästöjen määrää ja kompensoiminen toimii ensimmäisenä toimenpiteenä ympäristövastuullisessa strategiassamme. Päästöleikkaukset tuotamme panostamalla logistiikan ja materiaalivalintojen vähähiilisyyteen. Kerromme pyrkimyksistämme tarkemmin täällä.

Toimintamme myös itsessään edesauttaa hiilipäästöjen vähentämistä. Toimitilasaneeraukset ja taloyhtiöiden remontit ovat pääosaamisaluettamme, ja korjaussaneeraus on ilmastoystävällinen vaihtoehto, sillä rakennusten käyttöiän kasvattaminen on yksi keino vähentää rakennuksista aiheutuneita päästöjä.

“Respect Project suunnitteli ja toteutti yrityksemme uusien toimitilojen saneerauksen. Tiukkaakin tiukempi aikataulu piti täydellisesti ja lopputulos on erinomainen. Kiitos Respect Project!”

Riku Rahikainen, toimialajohtaja
Smile Henkilöstöpalvelut