Uutinen

Työmaat toimivat normaalisti, poikkeusolojen säännöt ja ohjeistukset huomioiden (Koronavirus)

8.4.2020

Koronaepidemia vaikuttaa maassamme ennenkokemattomalla tavalla. Vaikutukset ovat suuret myös asiakkaisiimme, työntekijöihimme sekä kumppaneihimme. Työmaitamme ei kuitenkaan suljeta, vaan jatkamme työtämme erityisellä varovaisuudella ja määräyksiä kunnioittaen. Tämänhetkisen tiedon perusteella poikkeusoloilla ei ole vaikutusta työmaiden aikatauluihin. Mikäli tilanteeseen tulee muutoksia, tiedotamme asiasta välittömästi.

Seuraamme jatkuvasti tilannetta, jotta pysymme tietoisina viimeisimmistä määräyksistä. Pidämme aktiivisesti myös sidosryhmämme tietoisina mahdollisista työmaakäytäntöihin liittyvistä muutoksista. Henkilöstömme ja kumppanimme toimivat Suomen hallituksen määräyksiin, sekä terveysviranomaisten antamiin ohjeistuksiin perustuvien sääntöjen mukaan. Tehostettu hygienia, turvalliset ihmisten väliset etäisyydet sekä nykytekniikan hyödyntäminen tapaamisissa nousevat työssämme nyt erityisen suureen rooliin.

Toivomme asukkailta ja muilta työmaan osapuolilta sujuvaa yhteistyötä. Mikäli ilmenee tarvetta erityisjärjestelyihin, esimerkiksi riskiryhmään kuuluvien henkilöiden suojaamiseksi, pyydämme olemaan yhteydessä työmaan vastaavaan työjohtajaan puhelimitse tai sähköpostilla.

Työmaiden turvallisuus on meille tärkeää ja näinä poikkeuksellisina aikoina varovaisuuden ja toisten huomioimisen merkitys korostuvat entisestään. Vaikka tilanne on poikkeuksellinen, on kehitystä ja jatkuvuutta tärkeää pystyä ylläpitämään sekä turvaamaan.